Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για κατάταξη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://ds.uop.gr/katataktiries