Πατήστε εδώ για να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του τμήματος.