Πατήστε εδώ για να δείτε το ενημερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα προστέθηκαν τα μαθήματα:

  • “Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων” (7ο εξάμηνο)
  • “Ενσωματωμένα Συστήματα και ΙοΤ” (7ο εξάμηνο)