Την Δευτέρα 25/10/2021 13:15 στην αίθουσα Βαλιώτη θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των φοιτητών Ιωάννη Ζαφείρη και Ευγενίας Ζαφείρη με τίτλο

“Μελέτη της απήχησης των έξυπνων εφαρμογών στην καθημερινότητα του πολίτη”