Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

ξεκινάμε σήμερα, μετά από μακρά απουσία από τα πανεπιστημιακά έδρανα, την επιστροφή στη δια ζώσης λειτουργία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Σε αυτή τη διαδικασία πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και η ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου, ενώ οδηγός μας είναι οι σχετικές οδηγίες (σύνδεσμος https://ds.uop.gr/news/20211008-protokollo-diaxeirisis-covid19/) τις οποίες σας παρακαλώ να μελετήσετε και να εφαρμόζετε.

Θα διαπιστώσετε βέβαια πως οι οδηγίες αυτές ορίζουν ένα γενικό πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι διδάσκοντες του Τμήματος θα αναζητήσουν τις συγκεκριμένες επιλογές που βελτιστοποιούν το μάθημά τους και μεγιστοποιούν την ασφάλειά σας. Βέβαια, όπως επιβάλλει η επιστημονική σκέψη και προσέγγιση, η εμπειρία από την κάθε ημέρα λειτουργίας θα αξιοποιείται για τη βελτίωση της διαδικασίας την επόμενη. Έτσι, ενδεχομένως διαπιστώσετε διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικούς διδάσκοντες ή και από τους ίδιους διδάσκοντες σε διαφορετικές συναντήσεις των μαθημάτων τους.

Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόηση, την υπομονή και τη συνεργασία σας.

Όλοι μαζί, με οδηγό μας την επιστήμη, μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Καλή μας αρχή!

Μανόλης Γουάλλες, Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων