Η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών/τριών στα τμήματα του εργαστηριακού μαθήματος Προγραμματισμός Ι έχει γίνει με βάση τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή/τριας.

Οι φοιτητές/τριες των προηγούμενων ετών θα ενημερωθούν μέσω του μαθήματος στο Eclass.

Κατανομή τμημάτων.