Η Σyglisis αναζητά νέους συνεργάτες . Είναι άμεσα διαθέσιμες δύο θέσεις πρακτικής εργασίας (ηλεκτρολογία και τηλεπικοινωνίες) και άλλες δυο θέσεις πλήρους απασχόλησης (τεχνικοί δικτύων).

Η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες & πιστοποιημένες υπηρεσίες στους Τομείς των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών.

Πληροφορίες:
info@syglisis.gr
215-5517081
Φραγκιά Βερονίκη