Έλεγχος πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η είσοδος στους πανεπιστημιακούς χώρους και η συμμετοχή στα μαθήματα θα επιτρέπεται μόνο σε όσους πιστοποιούν κατά τον εφαρμοζόμενο έλεγχο πρόσβασης με τα αντίστοιχα έγγραφα (πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, ή μέσω του συστήματος edupass) ότι:

  • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό SARS-CoV-2, ή
  • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό SARS-CoV-2 με μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής σας από κορωνοϊό COVID-19, ή
  • Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό SARS-CoV-2 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
  • Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊόCOVID-19 με τη μέθοδο PCR, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ ώρες πριν από την εκάστοτε Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα

Ο έλεγχος πρόσβασης θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση είτε στην είσοδο του κτηρίου του Τμήματος ή/και εντός των αιθουσών διδασκαλίας, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να έχετε μαζί σας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως π.χ. την φοιτητική ή την αστυνομική σας ταυτότητα.

Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Τηρούμενα μέτρα υγιεινής

Κατά την παραμονή σας στους χώρους του Τμήματος, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα παρακάτω μέτρα για την προστασία της υγείας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας:

  • Πρέπει να φοράτε προστατευτική μάσκα προσώπου (απλή χειρουργική ή υφασμάτινη με κατάλληλες προδιαγραφές) καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε εξωτερικούς χώρους, η χρήση της μάσκας είναι και εκεί υποχρεωτική
  • Απαγορεύεται η κατανάλωση ροφημάτων ή τροφίμων στις αίθουσες και στους διαδρόμους του Πανεπιστημίου
  • Τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής
  • Εντός της αίθουσας διδασκαλίας συνιστάται να κάθεστε σε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να την αλλάξετε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος
  • Σημειώνεται ότι, εφόσον δεν είναι εφικτή η χρήση ανοικτού χώρου ή σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε αυτούς, το όποιο διάλειμμα μεταξύ διαδοχικών ωρών διδασκαλίας του ιδίου μαθήματος θα πραγματοποιείται εντός της αίθουσας διδασκαλίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλεύεστε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Πρωτόκολλο διαχείρισης Covid-19 (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου).

Κοινή Υπουργική Απόφαση.