Πατήστε εδώ για να δείτε το νέο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Ο νέος Οδηγός Σπουδών ισχύει για όλους του φοιτητές του Τμήματος.