Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,

σας γράφω σήμερα ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς μου μεταφέρθηκε πως τις προηγούμενες ημέρες φοιτητής του Τμήματός μας αναφέρθηκε, ενδεχομένως ως μορφή αστεϊσμού, στο ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης σε διδάσκοντα του Τμήματος. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω πως ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των άλλων θα πρέπει να είναι βασικό χαρακτηριστικό όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία συγκροτείται από όλους τους διδάσκοντες, τους φοιτητές, τους ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό. Εξάλλου, για την εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου απαιτείται ακαδημαϊκό ήθος, το οποίο συνεπάγεται υποχρεώσεις που υπερβαίνουν την αυτονόητη υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.

Θα ήθελα να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε συμπεριφορές που αποκλίνουν από το ακαδημαϊκό ήθος, ακόμη και όταν αυτές ενδύονται τον μανδύα του χωρατού.

Με ευχές για μια ομαλή, ασφαλή και ανέφελη ακαδημαϊκή χρονιά,

Μανόλης Γουάλλες, Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων