Ο κωδικός θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι 213597.

Αγγελία.