Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξ αποστάσεως εξέταση επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 27/8/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και στους διδάσκοντες στη διεύθυνση: https://gdpr-form.uop.gr