Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος στις 21.7.2021 και στις 28.7.2021 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Διορθώνονται αναδρομικά τα ECTS σε ορισμένα μαθήματα επιλογής που έχουν προσφερθεί στο παρελθόν και εκ παραδρομής αντιστοιχήθηκαν σε 2 ECTS αντί του ορθού 5 ή 6
  • Η συγκέντρωση 240 ECTS είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την ισχύουσα νομοθεσία
  • Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει εγκρίνει αναλυτικό κανονισμό κατά της λογοκλοπής (https://www.uop.gr/ekpaideusi/kanonismos-kata-tis-logoklopis), τον οποίο το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ενσωματώνει στην πρακτική και τις διαδικασίες του, περιλαμβανομένου του κανονισμού εκπόνησης πτυχιακών εργασιών
  • Δεν θα γίνουν φέτος δεκτοί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εισακτέοι από ΙΕΚ και τάξεις μαθητείας. Για το επόμενο έτος το ζήτημα θα εξεταστεί εκ νέου από τη Συνέλευση του Τμήματος