Σύμφωνα με απόφαση της 192ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο εξής τα μαθήματα εξομοίωσης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. που επιλέγουν την οδό της εξομοίωσης του πτυχίου τους με το πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων θα είναι τα ακόλουθα:

  • Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή – 5 ECTS
  • Ενσωματωμένα συστήματα και IoT – 5 ECTS
  • Πτυχιακή 1 – 12 ECTS
  • Πτυχιακή 2 – 12 ECTS

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εξομοίωσης συνεχίζουν με τα μαθήματα εξομοίωσης που τους είχαν ανατεθεί εξαρχής.