Κλείνει σε λίγες εβδομάδες ένας χρόνος από τότε που ο Πρύτανης και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μου εμπιστεύτηκαν τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών  Συστημάτων. Ήταν μια ανάθεση που αποδέχθηκα πρόθυμα αλλά και με συναίσθηση του μεγέθους της πρόκλησης που έμελλε να αντιμετωπίσω. Σχεδόν έντεκα μήνες μετά, ήρθε η ώρα να δώσω την αναφορά μου, πρώτα απ’ όλα στους φοιτητές του Τμήματος, για όσα έχουμε πετύχει ως τώρα μαζί με τα στελέχη του Τμήματος και για όσα σχεδιάζουμε για το μέλλον.

Είχαμε, λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά στη Σπάρτη. Πέρα από την πανδημία, που όμοια ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, οι παλιοί μας φοιτητές σίγουρα γνωρίζουν και για τα χρόνια προβλήματα που ταλάνιζαν το Τμήμα. Έχουμε όμως στους τελευταίους μήνες κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε αρκετά από αυτά και να δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, ένα νέο, πιο θετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Ενδεικτικά:

 • Αναλάβαμε όλοι οι διδάσκοντες πολύ περισσότερα μαθήματα από όσα προβλέπεται, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των μαθημάτων που δεν προσφέρονται ενώ είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των σπουδών ορισμένων φοιτητριών και φοιτητών.
 • Αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο πρόσθετο διδακτικό πόρο (πρόγραμμα ακαδημαϊκής εμπειρίας, διδάσκοντες ΠΔ407, ενισχυτική διδασκαλία) για να προσφέρουμε μαθήματα που πριν ένα χρόνο φαινόταν απολύτως αδύνατο να διδαχθούν.
 • Ετοιμάσαμε ένα νέο Οδηγό Σπουδών, καλύτερα εναρμονισμένο με το σύγχρονο χαρακτήρα των Ψηφιακών Συστημάτων, τόσο από την άποψη της επιστήμης όσο και από την άποψη της αγοράς.
 • Φροντίσαμε ο νέος Οδηγός Σπουδών και οι μεταβατικές του διατάξεις να είναι έτσι ώστε να μπορούμε πάντα στο μέλλον να προσφέρουμε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για να μπορούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.
 • Καταρτίσαμε έναν αναλυτικό οδηγό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, με κανόνες σαφείς και ξεκάθαρους, καθιστώντας την ανάληψη και εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας σημαντικά  απλούστερη για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.
 • Απλοποιήσαμε και εξορθολογίσαμε τη διαδικασία εξομοίωσης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 • Ετοιμάσαμε και παραδώσαμε πτυχία που οφείλονταν σε παλαιές και παλαιούς αποφοίτους από τις προηγούμενες μορφές του Τμήματος (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) από το 2011 έως και το 2016.
 • Δρομολογήσαμε την προετοιμασία των υπόλοιπων οφειλόμενων πτυχίων για πτυχιούχους μετά το 2016 και θα τα έχουμε παραδώσει και αυτά εντός του καλοκαιριού.
 • Οργανώσαμε ορκωμοσία νέων πτυχιούχων του Τμήματος για πρώτη φορά από το 2018.
 • Φροντίσαμε να έχουμε ήδη έτοιμα προς παράδοση τα πτυχία των νέων πτυχιούχων στη φετινή ορκωμοσία. Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται αυτό στη μακρά πορεία του Τμήματός μας το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 2005.
 • Καταρτίσαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του Τμήματος, μια μακρόπνοη στρατηγική με βάση την οποία θα πορευθούμε τα επόμενα χρόνια για να κάνουμε το Τμήμα ακόμη πιο ισχυρό.
 • Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία εκλογής νέου μέλους ΔΕΠ που εκκρεμούσε για περισσότερα από 2 χρόνια και ο νέος μας Καθηγητής διορίζεται τους αμέσως επόμενους μήνες.
 • Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία εκλογής δύο ακόμη νέων μελών ΔΕΠ, σε μικρότερο χρόνο από όλα τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι νέοι μας Καθηγητές έχουν ήδη διοριστεί και αναλαμβάνουν μαθήματα από το ερχόμενο εξάμηνο.
 • Υποδεχθήκαμε ένα νέο μέλος ΕΔΙΠ που έχει ήδη αναλάβει μαθήματα από το περασμένο εξάμηνο.
 • Στελεχώσαμε με νέα μέλη τη Γραμματεία και τη βιβλιοθήκη μας.
 • Εγκαθιδρύσαμε μια νέα κουλτούρα ενθάρρυνσης της επικοινωνίας του Τμήματος με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, με εξαμηνιαίες συναντήσεις στις οποίες συζητάμε ανοιχτά και ελεύθερα για όλα τα θέματα που σας απασχολούν.
 • Καθιερώσαμε την έκδοση ανακοίνωσης στο τέλος κάθε συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, ώστε όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές να έχουν άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τα θέματα που τους αφορούν.
 • Αναπτύξαμε ένα νέο ιστοχώρο, σύγχρονο και αντάξιο ενός Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, καθώς και τη σελίδα του Τμήματος στο Facebook, και φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωση και των δύο.
 • Εμπλουτίσαμε το περιεχόμενο των μαθημάτων μας με πολυάριθμες παρουσιάσεις από καταξιωμένα στελέχη μεγάλων φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Ξεκινήσαμε το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ήδη 6 εξαίρετοι ερευνητές ως υποψήφιοι διδάκτορες.

Για καθένα από τα παραπάνω ζητήματα αποφύγαμε τις αποσπασματικές λύσεις. Αντίθετα σχεδιάσαμε διαδικασίες, αυτοματοποιήσαμε εργασίες, περιγράψαμε αρμοδιότητες και θεσπίσαμε κανόνες που όχι μόνο λειτούργησαν φέτος αλλά θα συνεχίσουν να λειτουργούν και στο μέλλον.

Έχοντας βάλει οριστικά πίσω μας πολλά από τα ζητήματα που απασχολούσαν το Τμήμα στο παρελθόν και που απαιτούσαν εξαντλητικά πολύ από το χρόνο μας για τη διαχείρισή τους, έχουμε απελευθερώσει πόρους που μπορούμε πλέον να αξιοποιήσουμε περισσότερο δημιουργικά. Έτσι, αν η προηγούμενη χρονιά ήταν αφιερωμένη στην επίλυση προβλημάτων, η επόμενη στοχεύει στην
περαιτέρω ανάπτυξη, ενδυνάμωση και εξέλιξη του Τμήματος, προς όφελος των φοιτητριών και των φοιτητών του.

Τα όνειρά μας είναι πολλά και μεγάλα. Ως πρώτα βήματα, στη διάρκεια του έτους που ακολουθεί ευελπιστώ να έχουμε καταφέρει:

 • Την πιστοποίηση του Τμήματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη θέση μας στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.
 • Την ενημέρωση και επέκταση του Οδηγού Σπουδών, ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας να λαμβάνουν τις πλέον σύγχρονες εμπειρίες και δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον.
 • Τη θεσμοθέτηση Προγράμματος Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας, απλοποιώντας το δρόμο προς τη διδασκαλία για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας που το επιθυμούν.
 • Τη σχεδίαση ενός σύγχρονου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, εναρμονισμένου με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Τη μελέτη των λόγων που έχουν οδηγήσει ορισμένες φοιτήτριες και ορισμένους φοιτητές στο παρελθόν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και την αντιμετώπισή τους ώστε όλες και όλοι να έχουν την ευκαιρία να φτάσουν στην αποφοίτηση.
 • Τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της σίτισης και του κυλικείου, ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη φοίτηση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
 • Την προκήρυξη μίας ακόμη νέας θέσης Καθηγητή για το Τμήμα μας.
 • Την ισχυροποίηση των συνεργειών μας με τα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα μαθήματα επιλογής στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.
 • Την επέκταση των συνεργασιών του Τμήματος με τους τοπικούς φορείς.
 • και άλλα πολλά.

Ενδεχομένως θα είχατε ακούσει στο παρελθόν κάποιους ψίθυρους σχετικά με τη βιωσιμότητα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στη Σπάρτη. Ετούτη τη χρονιά όμως καταφέραμε να μεταμορφώσουμε το Τμήμα μας με τρόπο εντυπωσιακό, εδραιώνοντας τη θέση του στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Μπορούμε πλέον να είμαστε βέβαιοι πως κανένας καλοπροαίρετος παρατηρητής δεν αμφισβητεί την αξία του Τμήματός μας και τις σημαντικές προοπτικές του για ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη στο μέλλον.

Φέτος, όλοι μαζί, πετύχαμε πολλά. Και αυτή είναι μόνο η αρχή! Ταβάνι στο τι μπορούμε να πετύχουμε είναι μόνο το όριο της φαντασίας μας, όλα τα άλλα είναι στο χέρι μας.

Καλή μας συνέχεια!

Αναπληρωτής Καθηγητής Μανόλης Γουάλλες
Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων