Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 στις 18:00 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση πτυχιακής εργασίας με τίτλο “Υλοποίηση και βιωσιμότητα DIY ηλεκτρικών ποδηλάτων”. Η εργασία έχει εκπονηθεί από τους φοιτητές Λεωνίδα Φερεντίνο (ΑΜ: 2022201700195) και Γιάννη Παπαχρήστο (ΑΜ: 2022201700154) με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μανόλη Γουάλλες στο ΓΑΒ LAB.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στη διεύθυνση

https://us02web.zoom.us/j/81493122703?pwd=UkFicGZiZ2tkQnEvMGhVMGJjVFAvZz09

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή στο κοινό.