Το Ινστιτούτο Σπάρτης είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στους νέους και στις νέες της Σπάρτης, ηλικίας 18 έως 25 ετών, τη διεξαγωγή του προγράμματος της Γαλλικής Επιτροπής «Erasmus Plus», στο οποίο μετέχει ως εταίρος:

«Don’t eat your planet, eat your doggy bag»

Το πρόγραμμα, θα λάβει χώρα από τις 22 έως τις 30 Ιουλίου 2021 στην πόλη Lahage της Γαλλίας με τη συμμετοχή νέων από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης.

Στόχος του προγράμματος, είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους Ευρωπαίους για τα ζητήματα που αφορούν στην τροφή, στα ατομικά πρότυπα κατανάλωσης τροφίμων, στις επιπτώσεις τους καθώς και στην ανταλλαγή της κουλτούρας κατανάλωσης τροφής στις χώρες τους.

Ο χαρακτήρας των δράσεων του προγράμματος θα είναι καθαρά επιμορφωτικός, πολιτιστικός και μη-κερδοσκοπικός και θα περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών με κεντρικούς άξονες την κοινωνική ευθύνη, την αλληλεγγύη και την οικολογία, καθώς και τη συνεισφορά αυτών στην προσωπική εξέλιξη και βελτίωση του ατόμου ως πολίτη του κόσμου. Οι προγραμματισμένες δράσεις θα βασίζονται στην εμπειρική μάθηση, τη μάθηση μέσα από την πράξη και στη μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πέντε (5) νέοι και νέες ηλικίας 18 έως 25 ετών από την Σπάρτη και τα πανεπιστημιακά τμήματα αυτής, καλούνται να επισκεφθούν και να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ομορφιά της Lahage. Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα και να αλληλοεπιδράσουν με τους συνομήλικους επισκέπτες, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους, επεκτείνοντας τις γλωσσικές τους ικανότητες και να διευρύνουν τον κύκλο των διαπροσωπικών τους σχέσεων.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων, θα καλυφθούν αποκλειστικά από την συγκεκριμένη δράση του προγράμματος «Erasmus Plus» στην οποία συμμετέχει το Ινστιτούτο Σπάρτης.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να απευθυνθούν στο Ινστιτούτο Σπάρτης στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση institoutospartis@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.