Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 στις 18:30 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση πτυχιακής εργασίας με τίτλο “Η χρήση της ρομποτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα του προγραμματισμού”. Η εργασία έχει εκπονηθεί από τη φοιτήτρια Παναγιώτα Μουργελά (ΑΜ: 2013080) με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μανόλη Γουάλλες. Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στη διεύθυνση

https://us02web.zoom.us/j/82936366579?pwd=YnVnU0R5cEc1TkgvWmFKY1BGT2ZlZz09

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή στο κοινό.