Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Διδασκόντων ΠΔ 407/80 ακ. έτους 2020-2021 (ορθή επανάληψη)

  • Post category:

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19/11/2020 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων διδασκόντων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80. Τυχόν υπομνήματα παρακαλούμε να…

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Διδασκόντων ΠΔ 407/80 ακ. έτους 2020-2021

  • Post category:

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 19/11/2020 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων διδασκόντων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80. Τυχόν υπομνήματα παρακαλούμε να…