Κατατακτήριες εξετάσεις

Η κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο του 2021. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

  • Αρχές Τηλεπικοινωνιών
  • Προγραμματισμός Ι
  • Ψηφιακή Σχεδίαση

Ύλη μαθημάτων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για κατάταξη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θα γίνουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο ή Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων