Κατατακτήριες εξετάσεις

Η κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 17/12/2021, ημέρα Παρασκευή.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων πατήστε εδώ.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

  • Αρχές Τηλεπικοινωνιών
  • Προγραμματισμός Ι
  • Ψηφιακή Σχεδίαση

Ύλη μαθημάτων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για κατάταξη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θα γίνουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο ή Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων