Γραμματεία

Μαρία Μάκκα
Προϊσταμένη Γραμματείας

2731082240 & 2731082227

ds-secr@uop.gr

Γεωργία Ασημακοπούλου
Υπάλληλος Γραμματείας

2731082240 & 2731082227

g.asimakoloulou@go.uop.gr