Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ιστοσελίδα η οποία ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. 

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.