Μέλη Δ.Ε.Π.

Γιάννης Λιαπέρδος
Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών

CV

2731082240 (εσωτ. 507)

i.liaperdos@uop.gr

Πάνος Φιλιππόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες

CV

2731082240 (εσωτ. 510)

p.filippopoulos@uop.gr

Νεκτάριος Κρανίτης
Επίκουρος Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

CV

2731082240 (εσωτ. 508)

n.kranitis@uop.gr

Παναγιώτης Κόκκινος
Επίκουρος Καθηγητής

Δίκτυα Υπολογιστών

CV

2731082240 (εσωτ. 522)

p.kokkinos@uop.gr

Βασίλης Πουλόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων

CV

2731082240 (εσωτ. 508)

vacilos@uop.gr