Συνεργάτες ενισχυτικήςδιδασκαλίας

Σταυρούλα Δαφνά

s.dafna@uop.gr

Αλέξανδρος Καραντζούλης

akarantz@uop.gr

Παναγιώτης Κουρής

panagiotis.kouris@gmail.com

Βασιλική Κυμπουροπούλου

dit2012cst@go.uop.gr

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

k.spyropoulou@uop.gr

Ιωάννης Τριανταφυλλάκης

john.3fyl@gmail.com