Μετρήσεις χαρακτηρισμού και στατιστική μοντελοποίηση εξασθενήσεων, καθυστερήσεων και παρεμβολών για ευρυζωνικές υπηρεσίες Διαδικτύου από ασύρματα μικροκυματικά δίκτυα σε τοπολογίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Βελτιστοποίηση ευρυζωνικού σχεδιασμού και Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet-of-Things) για εφαρμογές Έξυπνης Οικίας (Smart Home)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Συστήματα ανώνυμης / επώνυμης παρακολούθησης και ανάλυσης συμπεριφοράς πελατών σε εμπορικούς χώρους (πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, κ.α.)

Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρακολούθηση ανθρώπων, περιλαμβάνει την ανίχνευση, αναγνώριση και προγνωστική ανάλυση κινούμενων υποκειμένων. Έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, με αυξανόμενο…

Συστήματα καταγραφής και ανάλυσης της συμπεριφοράς επισκεπτών σε Μουσεία

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι υπεύθυνοι των Μουσείων παραδοσιακά χρησιμοποιούν παρατηρήσεις και ερωτηματολόγια για την καταγραφή της συμπεριφοράς και την βελτίωση…

Αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες ενοποίησης των κυψελωτών δικτύων κινητής τηλεφωνίας με το διαδίκτυο για την παροχή εφαρμογών χαμηλής ισχύος ευρείας περιοχής (LPWA)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η εγγενής χρήση του TCP/IP μοντέλου για την παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδομένων σε κινητούς χρήστες από…

Πρωτόκολλα Επιπέδου Μεταφοράς (layer 4) σε IP-δίκτυα, με έμφαση στην υποστήριξη κινητών κόμβων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση βασικών πρωτοκόλλων μεταφοράς (layer 4), που χρησιμοποιούνται σήμερα σε IP δίκτυα (https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_layer): UDP,…

Η άποψη της ελληνικής αγοράς εργασίας για τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Μανόλης Γουάλλες, Αναπληρωτής Καθηγητής Κατηγορία: Λογισμικό Εργασίες: Οι φοιτητές θα κληθούν: να ετοιμάσουν ερωτηματολόγια για φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των ψηφιακών…

Τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω ορατού φωτός (Visible Light Communications – VLC)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα για την επικοινωνία μέσω ορατού…

Σχεδίαση και προσομοίωση ψηφιακού βολτομέτρου

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και προσομοίωση (στο tinkercad https://www.tinkercad.com/ ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο πρόγραμμα) ψηφιακού…