Δημιουργία πλατφόρμας καταγραφής προβλημάτων σε μία πόλη με δυνατότητα χρηματοδότησης της επισκευής με χρήση πληθοπορισμού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Δημιουργία εφαρμογής για κινητές συσκευές με σκοπό την κατηγοριοποιημένη καταγραφή συμβάντων που αφορούν υπηρεσίες ή και οργανισμούς

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης με έμφαση στην αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των χρηστών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Παλιούρας Γεώργιος, ερευνητής ε.κ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"