Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Με την εισαγωγή των τεχνολογιών στην εκπαίδευση ένα από τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός…

Διερεύνηση τεχνικών ασφαλείας για προσωποποιημένα δεδομένα χρήστη σε εφαρμογές ασύρματων αναδυόμενων τεχνολογιών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Υλοποίηση αλγορίθμου μη-απωλεστικής συμπίεσης υπερφασματικών εικόνων σύμφωνα με το πρότυπο CCSDS-123.0-B-1 για διαστημικές εφαρμογές με τεχνολογία Zynq-7000 SoC FPGA

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Νεκτάριος Κρανίτης, Επίκουρος Καθηγητής

Διερεύνηση εργαλείων μηχανικής μάθησης και νευρωνικών δικτύων για επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων με σκοπό τη μελέτη καρκίνου μαστού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός