Ιχνηλάτηση επισκεπτών σε εσωτερικά περιβάλλοντα με χρήση τεχνολογίας RFID

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης της θέσης κινητών χρηστών σε…

Εφαρμογές της τεχνολογίας VLC (Visible Light Communications) σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά…

Διδασκαλία προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Arduino

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Το περιεχόμενο της εργασίας θα εναρμονιστεί με το νέο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)…

Η βιοηλεκτρονική ως βασικό εργαλείο της βιοϊατρικής

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της βιοηλεκτρονικής, η οποία αποτελεί το επιστημονικό πεδίο το οποίο συνθέτει…

Τεχνολογίες ηλεκτρονικής για τη διαχείριση της πανδημίας CoViD-19

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών ηλεκτρονικής οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση…

Ηλεκτρονικές τεχνολογίες για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών ηλεκτρονικής οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη…

Εφαρμογές της τεχνολογίας VLC (Visible Light Communications) στην αυτοκινητοβιομηχανία

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά…

Διδασκαλία προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας BBC:microbit

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Το περιεχόμενο της εργασίας θα εναρμονιστεί με το νέο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)…

Aνάπτυξη εφαρμογής Android με σκοπό την υποστήριξη δράσεων φιλοζωικού σωματείου

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Διονύσης Μάργαρης, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας Android εφαρμογής, που θα υποστηρίζει τις…

Στρατηγική κατηγοριοποίησης των περιορισμών ενός προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Σε πολλές εφαρμογές η μοντελοποίηση ενός προβλήματος οδηγεί σε ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού με περιορισμούς. Η μέθοδος…