Δημιουργία πλατφόρμας καταγραφής προβλημάτων σε μία πόλη με δυνατότητα χρηματοδότησης της επισκευής με χρήση πληθοπορισμού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Δημιουργία εφαρμογής για κινητές συσκευές με σκοπό την κατηγοριοποιημένη καταγραφή συμβάντων που αφορούν υπηρεσίες ή και οργανισμούς

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής