Τεχνική διερεύνηση δικτυακών παραμέτρων για την εξασφάλιση ευρωστίας και ασφάλειας με σκοπό την δημιουργία e-shop

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός