Διερεύνηση τεχνικών ασφαλείας για προσωποποιημένα δεδομένα χρήστη σε εφαρμογές ασύρματων αναδυόμενων τεχνολογιών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Διερεύνηση εργαλείων μηχανικής μάθησης και νευρωνικών δικτύων για επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων με σκοπό τη μελέτη καρκίνου μαστού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

QoE-based αξιολόγηση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (AR/VR) στο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός