Σχεδίαση και υλοποίηση κρυπτογραφικών επιταχυντών υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis)

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή ικανοποιητικών επιπέδων…