Υλοποίηση συστήματος τύπου Google Home σε Raspberry Pi για την επίβλεψη και έλεγχο έξυπνων συσκευών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση συγκεντρωτικής πλατφόρμας για την απομακρυσμένη επίβλεψη και έλεγχο επιλεγμένων σύγχρονων συσκευών…

Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος σαρωτή μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ενσωματωμένων συστημάτων και ανάλυσης για εφαρμογές ασφάλειας υλικού (Hardware security)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος σάρωσης υψηλής ακρίβειας και χαμηλού κόστους μέσω της χρήσης…

Υλοποίηση ενσωματωμένου συστήματος προσομοίωσης και ανάγνωσης του διαύλου CAN για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση ενσωματωμένου συστήματος το οποίο θα επικοινωνεί μέσω του διαύλου CAN και…

Υλοποίηση και μελέτη ολοκληρωμένου ΙοΤ συστήματος ελέγχου θερμοκηπίου για πολλαπλές καλλιέργειες

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΙοΤ κλειστού βρόγχου, χαμηλής κατανάλωσης και το οποίο…

Σχεδίαση και υλοποίηση βιβλιοθήκης επικοινωνίας ανάμεσα σε FPGA και ηλεκτρονικό υπολογιστή για την υλοποίηση κρυπτογραφικού επιταχυντή

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική αφορά την ανάπτυξη βιβλιοθήκης η οποία αναλαμβάνει την επικοινωνία υψηλής ταχύτητας ανάμεσα σε ένα FPGA (XilinxBasys3)…

Yλοποίηση Επιθέσεων Πλευρικού Καναλιού και Ακουστικής Κρυπτανάλυσης με χρήση ήχου – Ασφάλεια Υλικού

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική αφορά την υλοποίηση επιθέσεων πλευρικού καναλιού και ακουστικής κρυπτανάλυσης με χρήση ήχου. Οι επιθέσεις θα αφορούν…

Σχεδίαση και υλοποίηση αναλυτή φάσματος (spectrum analyzer) με μικροελεγκτή

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ψηφιακού αναλυτή φάσματος για την απεικόνιση…

Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές αξιοπιστίας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση της απόδοσης…

Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές ασφάλειας

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού…

Σχεδίαση και υλοποίηση αντιμέτρων ενάντια σε επιθέσεις υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis) για εφαρμογές ασφάλειας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή ικανοποιητικών επιπέδων…