Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές αξιοπιστίας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση…

Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές ασφάλειας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση…

Σχεδίαση και υλοποίηση αντιμέτρων ενάντια σε επιθέσεις υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis) για εφαρμογές ασφάλειας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή…

Σχεδίαση και υλοποίηση κρυπτογραφικών επιταχυντών υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis)

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή…