Διαδικτυακή εφαρμογή για τη δημιουργία προφίλ ερευνητή με αντικείμενο την Πληροφορική

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας έχει αναπτυχθεί μια Βάση Δεδομένων που ενημερώνεται αυτόματα με δεδομένα επιστημομετρίας Ελλήνων ερευνητών…

Μελέτη της επίδρασης της μετρικής απόστασης στις τεχνικές μείωσης δεδομένων για τον κατηγοριοποιητή κ εγγύτερων γειτόνων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Πολλές τεχνικές μείωσης δεδομένων έχουν προταθεί στο παρελθόν. Οι τεχνικές αυτές έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τα…

Διαδικτυακή εφαρμογή για τον αυτόματο προσδιορισμό της παραμέτρου κ του αλγορίθμου συσταδοποίησης κ μέσων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Ο αλγόριθμος κ μέσων (k-means) είναι ένας αλγόριθμος συσταδοποίησης (clustering) δεδομένων. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι ο χρήστης…

Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα επιστημομετρίας ακαδημαϊκού προσωπικού τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση δεδομένων επιστημομετρίας μελών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο την…