Διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσης / παρακολούθησης κινούμενων οντοτήτων σε εσωτερικούς χώρους

Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης με έμφαση στην αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των χρηστών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Παλιούρας Γεώργιος, ερευνητής ε.κ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Μετρήσεις χαρακτηρισμού και στατιστική μοντελοποίηση εξασθενήσεων, καθυστερήσεων και παρεμβολών για ευρυζωνικές υπηρεσίες Διαδικτύου από ασύρματα μικροκυματικά δίκτυα σε τοπολογίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Βελτιστοποίηση ευρυζωνικού σχεδιασμού και Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet-of-Things) για εφαρμογές Έξυπνης Οικίας (Smart Home)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Συστήματα ανώνυμης / επώνυμης παρακολούθησης και ανάλυσης συμπεριφοράς πελατών σε εμπορικούς χώρους (πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, κ.α.)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρακολούθηση ανθρώπων, περιλαμβάνει την ανίχνευση, αναγνώριση και προγνωστική ανάλυση κινούμενων υποκειμένων. Έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς,…

Συστήματα καταγραφής και ανάλυσης της συμπεριφοράς επισκεπτών σε Μουσεία

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι υπεύθυνοι των Μουσείων παραδοσιακά χρησιμοποιούν παρατηρήσεις και ερωτηματολόγια για την καταγραφή της συμπεριφοράς και την βελτίωση…

Αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες ενοποίησης των κυψελωτών δικτύων κινητής τηλεφωνίας με το διαδίκτυο για την παροχή εφαρμογών χαμηλής ισχύος ευρείας περιοχής (LPWA)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η εγγενής χρήση του TCP/IP μοντέλου για την παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδομένων σε κινητούς χρήστες από…

Πρωτόκολλα Επιπέδου Μεταφοράς (layer 4) σε IP-δίκτυα, με έμφαση στην υποστήριξη κινητών κόμβων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση βασικών πρωτοκόλλων μεταφοράς (layer 4), που χρησιμοποιούνται σήμερα σε IP δίκτυα (https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_layer): UDP,…