Επεξεργασία και Αξιολόγηση Δεδομένων Κίνησης Επισκεπτών σε Εσωτερικά Περιβάλλοντα Εκθεσιακών Χώρων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στην εφαρμογή και λειτουργία ενός διαδικτυακού συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εγγύτητας Θέσης…

Ιχνηλάτηση επισκεπτών σε εσωτερικά περιβάλλοντα με χρήση τεχνολογίας RFID

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης της θέσης κινητών χρηστών σε…

Σχεδιασμός και υλοποίηση REST API για την έκθεση γεωχωρικών δεδομένων κινητών χρηστών σε εσωτερικά περιβάλλοντα

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στον σχεδιασμό και…

Διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης στατιστικών κινητών χρηστών σε εσωτερικά περιβάλλοντα

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στον σχεδιασμό και…

Διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσης / παρακολούθησης κινούμενων οντοτήτων σε εσωτερικούς χώρους

Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης με έμφαση στην αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των χρηστών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Παλιούρας Γεώργιος, ερευνητής ε.κ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Μετρήσεις χαρακτηρισμού και στατιστική μοντελοποίηση εξασθενήσεων, καθυστερήσεων και παρεμβολών για ευρυζωνικές υπηρεσίες Διαδικτύου από ασύρματα μικροκυματικά δίκτυα σε τοπολογίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Βελτιστοποίηση ευρυζωνικού σχεδιασμού και Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet-of-Things) για εφαρμογές Έξυπνης Οικίας (Smart Home)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Συστήματα ανώνυμης / επώνυμης παρακολούθησης και ανάλυσης συμπεριφοράς πελατών σε εμπορικούς χώρους (πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, κ.α.)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρακολούθηση ανθρώπων, περιλαμβάνει την ανίχνευση, αναγνώριση και προγνωστική ανάλυση κινούμενων υποκειμένων. Έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς,…