Μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης μέσω ήχου και φωτός με εφαρμογή στο διαδίκτυο των αντικειμένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Γεώργιος Μυλωνάς - Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ. (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων)