Μηχανισμοί παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν, αξιολογηθούν και αναπτυχθούν μηχανισμοί για τη παρακολούθηση και διαχείριση συσκευών όπως…

Μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης μέσω ήχου και φωτός με εφαρμογή στο διαδίκτυο των αντικειμένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω φωτός…

Χρήση συσκευών raspberry pi σε σχολικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα γίνει η χρήση των συσκευών raspberry pi με σκοπό την χρήση…

Μελέτη προφίλ κατανάλωσης ενέργειας και νερού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτή θα γίνει μια καταγραφή των διαθέσιμων (σε δημοσιεύσεις, στατιστικές κτλ) προφίλ κατανάλωσης…

Μηχανισμοί αναγνώρισης συμπεριφοράς με βάση την κατανάλωση ενέργειας

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα γίνει μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με την αναγνώριση της συμπεριφοράς (π.χ.…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος άμεσης ενημέρωσης, με χρήση διαλογικού ρομπότ (chat-bot), για την θέση μέσου μαζικής μεταφοράς με εφαρμογή στο διαδίκτυο των αντικειμένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας, θα υλοποιηθεί ένα σύστημα IoT (internet of…

Δικτυακές Συσκευές: Διαμόρφωση και Διαχείριση

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα καταγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά δικτυακών συσκευών και θα μελετηθούν διαδικασίες διαμόρφωσης και…

Έξυπνη Υγεία και Διαδίκτυο των Ιατρικών Πραγμάτων: προδιαγραφές ασφαλούς και αξιόπιστης υλοποίησης

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα καταγραφούν τεχνολογίες των αντικειμένων των πραγμάτων (Internet of Things) που σχετίζονται με την υγεία,…

Συστήματα παρακολούθησης για υποδομές υπολογιστικών νεφών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα αξιολογηθούν συστήματα παρακολούθησης για υποδομές υπολογιστικών νεφών. Θα γίνει πειραματική εγκατάσταση τους…

Έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα και στον κόσμο

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα γίνει καταγραφή των εφαρμογών και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες πόλεις. Ακόμα θα…