Ανάπτυξη μηχανισμών πολύ-πρακτόρων για την πολύ-παραγοντική βελτιστοποίηση υποδομών

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα αναπτυχθούν μηχανισμοί πολύ-πρακτόρων για την πολύ-παραγοντική βελτιστοποίηση υποδομών όπως δίκτυα δεδομένων και υπολογιστικά νέφη.…

Μηχανισμοί παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν, αξιολογηθούν και αναπτυχθούν μηχανισμοί για τη παρακολούθηση και διαχείριση συσκευών όπως υπολογιστές, μικρο-υπολογιστές…

Μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης μέσω ήχου και φωτός με εφαρμογή στο διαδίκτυο των αντικειμένων

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω φωτός (π.χ. visible…

Χρήση συσκευών raspberry pi σε σχολικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα γίνει η χρήση των συσκευών raspberry pi με σκοπό την χρήση τους σε…

Μελέτη προφίλ κατανάλωσης ενέργειας και νερού

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτή θα γίνει μια καταγραφή των διαθέσιμων (σε δημοσιεύσεις, στατιστικές κτλ) προφίλ κατανάλωσης ενέργειας και…

Μηχανισμοί αναγνώρισης συμπεριφοράς με βάση την κατανάλωση ενέργειας

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα γίνει μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με την αναγνώριση της συμπεριφοράς (π.χ. συνήθειες μέσα…

Ανάπτυξη μηχανισμών ανάλυσης κειμένων και μετατροπής τους σε ομιλία

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες ανάλυσης κειμένων (text analytics) από σχετικές υπηρεσίες στα υπολογιστικά νέφη (https://cloud.google.com/natural-language) και εν συνεχεία αυτόματου…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος άμεσης ενημέρωσης, με χρήση διαλογικού ρομπότ (chat-bot), για την θέση μέσου μαζικής μεταφοράς με εφαρμογή στο διαδίκτυο των αντικειμένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας, θα υλοποιηθεί ένα σύστημα IoT (internet of…

Δικτυακές Συσκευές: Διαμόρφωση και Διαχείριση

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα καταγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά δικτυακών συσκευών και θα μελετηθούν διαδικασίες διαμόρφωσης και…

Έξυπνη Υγεία και Διαδίκτυο των Ιατρικών Πραγμάτων: προδιαγραφές ασφαλούς και αξιόπιστης υλοποίησης

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα καταγραφούν τεχνολογίες των αντικειμένων των πραγμάτων (Internet of Things) που σχετίζονται με την υγεία,…