Σχεδιασμός και υλοποίηση REST API για την έκθεση γεωχωρικών δεδομένων κινητών χρηστών σε εσωτερικά περιβάλλοντα

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στον σχεδιασμό και…

Διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης στατιστικών κινητών χρηστών σε εσωτερικά περιβάλλοντα

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Περιγραφή: Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στον σχεδιασμό και…

Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας για Παιδικό Εμβολιασμό

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Μανόλης Γουάλλες, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιγραφή: Πολλοί, μικροί και μεγάλοι, έχουν φοβία με τις βελόνες. Αυτό κάνει ιδιαίτερα δυσάρεστες κατά τα άλλα απλές ιατρικές…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος καταγραφής και απεικόνισης μετεωρολογικών δεδομένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή συστήματος για την καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, υγρασία, κ.λπ.)…

Σχεδίαση και υλοποίηση πομποδέκτη VLC (Visible Light Communications)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή απλού ασύρματου πομποδέκτη για ασύρματη οπτική ζεύξη ορατού φωτός. Ως φωτοπομπός…

Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακού παλμογράφου με τη βοήθεια μικροελεγκτή

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ψηφιακού παλμογράφου για την απεικόνιση σημάτων μέγιστης συχνότητας τουλάχιστον 1kHz. Ο παλμογράφος…

Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα επιστημομετρίας ακαδημαϊκού προσωπικού τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση δεδομένων επιστημομετρίας μελών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο την…