Η άποψη της ελληνικής αγοράς εργασίας για τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Μανόλης Γουάλλες, Αναπληρωτής Καθηγητής Κατηγορία: Λογισμικό Εργασίες: Οι φοιτητές θα κληθούν: να ετοιμάσουν ερωτηματολόγια για φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των ψηφιακών…