Γραμμική Βελτιστοποίηση – Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με χρήση του υπολογιστικού πακέτου Mathematica

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θανάσης Μεγαρίτης

Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα cross-layer security για βελτιστοποίηση κρυπτογραφίας σε δικτυακές υποδομές νέας γενιάς

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θεόφιλος Χρυσικός

Τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω ορατού φωτός (Visible Light Communications – VLC)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα για την επικοινωνία μέσω ορατού…

Σχεδίαση και προσομοίωση ψηφιακού βολτομέτρου

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και προσομοίωση (στο tinkercad https://www.tinkercad.com/ ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο πρόγραμμα) ψηφιακού…