Σχεδίαση και υλοποίηση διαμορφωτή/ αποδιαμορφωτή ASK (Amplitude Shift Keying)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Το κλείδωμα μεταλλαγής πλάτους (Amplitude Shift Keying – ASK) αποτελεί διαδεδομένη τεχνική μετάδοσης ψηφιακού σήματος. Σκοπός της εργασίας είναι η…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ασύρματης μέτρησης της ταχύτητας κινούμενων αντικειμένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή συστήματος ασύρματης μέτρησης της ταχύτητας κινούμενων αντικειμένων. Η υλοποίηση μπορεί να…

Σχεδίαση και υλοποίηση πομποδέκτη VLC (Visible Light Communications)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή απλού ασύρματου πομποδέκτη για ασύρματη οπτική ζεύξη ορατού φωτός. Ως φωτοπομπός…

Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακού παλμογράφου με τη βοήθεια μικροελεγκτή

[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ψηφιακού παλμογράφου για την απεικόνιση σημάτων μέγιστης συχνότητας τουλάχιστον 1kHz. Ο παλμογράφος…

Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές ασφάλειας

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού…