Ηλεκτρονικές τεχνολογίες για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών ηλεκτρονικής οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη…

Εφαρμογές της τεχνολογίας VLC (Visible Light Communications) στον τομέα των έξυπνων κατοικιών (smart homes)

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά…

Εφαρμογές της τεχνολογίας VLC (Visible Light Communications) στην αυτοκινητοβιομηχανία

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά…

Διδασκαλία προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας BBC:microbit

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Το περιεχόμενο της εργασίας θα εναρμονιστεί με το νέο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος άμεσης ενημέρωσης, με χρήση διαλογικού ρομπότ (chat-bot), για την θέση μέσου μαζικής μεταφοράς με εφαρμογή στο διαδίκτυο των αντικειμένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας, θα υλοποιηθεί ένα σύστημα IoT (internet of…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος φραγής διαφημίσεων (ad blocking) και δημιουργία εξυπηρετητή DNS μέσω αναπτυξιακής πλακέτας με μικροελεγκτή

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή συστήματος για την αύξηση της ασφάλειας ενός δικτύου μέσω της φραγής…

Σχεδίαση και υλοποίηση οχήματος κατευθυνόμενου μέσω φωνητικών εντολών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή τηλεκατευθυνόμενου οχήματος το οποίο θα πλοηγείται μέσω φωνητικών εντολών. Για την…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος καταγραφής και απεικόνισης μετεωρολογικών δεδομένων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή συστήματος για την καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, υγρασία, κ.λπ.)…

Σχεδίαση και υλοποίηση ρυθμιζόμενου φίλτρου με μικροελεγκτή

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ρυθμιζόμενου φίλτρου. Οι παράμετροι που θα ρυθμίζονται θα είναι ο τύπος…

Σχεδίαση και υλοποίηση αναλυτή φάσματος (spectrum analyzer) με μικροελεγκτή

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ψηφιακού αναλυτή φάσματος για την απεικόνιση…