Εξέλιξη του υλικού των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Ηλεκτρονικό παιχνίδι ονομάζεται το παιχνίδι το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσει ένα διαδραστικό σύστημα, μέσα…

Ανάλυση και εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού σε περιβάλλον windows

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναδειχθούν κενά ασφαλείας σε προγράμματα c/c++ και θα αναλυθεί ένα από τα μεγαλύτερα…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση συστήματος το οποίο (α) θα εντοπίζει έγκαιρα την…

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος καταγραφής και πρόγνωσης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση συστήματος το οποίο (α) θα καταγράφει και θα…

Τεχνικές σχεδίασης ασφαλών αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Το τεράστιο κόστος δημιουργίας και συντήρησης μιας σύγχρονης μονάδας κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ανάγκασε πολλές εταιρείες να επιλέγουν…

Τεχνικές μηχανικής μάθησης για τη σχεδίαση και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η σχεδίαση και η κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων περιλαμβάνει μια σειρά πολύπλοκων και απαιτητικών λειτουργιών, για την υλοποίηση…

Εφαρμογές της τεχνολογίας VLC (Visible Light Communications) σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά…

Διδασκαλία προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Arduino

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Το περιεχόμενο της εργασίας θα εναρμονιστεί με το νέο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)…

Η βιοηλεκτρονική ως βασικό εργαλείο της βιοϊατρικής

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της βιοηλεκτρονικής, η οποία αποτελεί το επιστημονικό πεδίο το οποίο συνθέτει…

Τεχνολογίες ηλεκτρονικής για τη διαχείριση της πανδημίας CoViD-19

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών ηλεκτρονικής οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση…