Γραμμική Βελτιστοποίηση – Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με χρήση του υπολογιστικού πακέτου Mathematica

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Θανάσης Μεγαρίτης