Σχεδίαση και υλοποίηση βιβλιοθήκης επικοινωνίας ανάμεσα σε FPGA και ηλεκτρονικό υπολογιστή για την υλοποίηση κρυπτογραφικού επιταχυντή

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική αφορά την ανάπτυξη βιβλιοθήκης η οποία αναλαμβάνει την επικοινωνία υψηλής ταχύτητας ανάμεσα σε ένα FPGA (XilinxBasys3)…

Yλοποίηση Επιθέσεων Πλευρικού Καναλιού και Ακουστικής Κρυπτανάλυσης με χρήση ήχου – Ασφάλεια Υλικού

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική αφορά την υλοποίηση επιθέσεων πλευρικού καναλιού και ακουστικής κρυπτανάλυσης με χρήση ήχου. Οι επιθέσεις θα αφορούν…

Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές αξιοπιστίας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση της απόδοσης…

Σχεδίαση και υλοποίηση αντιμέτρων ενάντια σε επιθέσεις υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis) για εφαρμογές ασφάλειας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή ικανοποιητικών επιπέδων…

Σχεδίαση και υλοποίηση κρυπτογραφικών επιταχυντών υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis)

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή ικανοποιητικών επιπέδων…