Διαδικτυακή εφαρμογή για τη δημιουργία προφίλ ερευνητή με αντικείμενο την Πληροφορική

Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας έχει αναπτυχθεί μια Βάση Δεδομένων που ενημερώνεται αυτόματα με δεδομένα επιστημομετρίας Ελλήνων ερευνητών που υπηρετούν…

Μελέτη της επίδρασης της μετρικής απόστασης στις τεχνικές μείωσης δεδομένων για τον κατηγοριοποιητή κ εγγύτερων γειτόνων

Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Πολλές τεχνικές μείωσης δεδομένων έχουν προταθεί στο παρελθόν. Οι τεχνικές αυτές έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του…

Διαδικτυακή εφαρμογή για τον αυτόματο προσδιορισμό της παραμέτρου κ του αλγορίθμου συσταδοποίησης κ μέσων

Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Ο αλγόριθμος κ μέσων (k-means) είναι ένας αλγόριθμος συσταδοποίησης (clustering) δεδομένων. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι ο χρήστης πρέπει να…

Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα επιστημομετρίας ακαδημαϊκού προσωπικού τμημάτων Πληροφορικής στη Ελλάδα

Επιβλέπων: Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση δεδομένων επιστημομετρίας μελών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο την Πληροφορική…

Γραμμικός Προγραμματισμός. Τα εργαλεία Solver και LINDO για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για την περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο. Με τον όρο προγραμματισμό εννοείται ο σχεδιασμός…

Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές αξιοπιστίας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση…

Υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Electronic Design Automation) για FPGA με χρήση των βιβλιοθηκών RAPIDWRIGHT της XILINX για εφαρμογές ασφάλειας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση…

Σχεδίαση και υλοποίηση αντιμέτρων ενάντια σε επιθέσεις υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis) για εφαρμογές ασφάλειας

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή…

Σχεδίαση και υλοποίηση κρυπτογραφικών επιταχυντών υλικού σε FPGA με σύνθεση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis)

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής [υπό διορισμό] Περιγραφή: Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή…

Διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσης / παρακολούθησης κινούμενων οντοτήτων σε εσωτερικούς χώρους

Επιβλέπων: Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου