Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος καταγραφής και πρόγνωσης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος

Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση συστήματος το οποίο (α) θα καταγράφει και θα απεικονίζει σε…

Τεχνικές σχεδίασης ασφαλών αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Το τεράστιο κόστος δημιουργίας και συντήρησης μιας σύγχρονης μονάδας κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ανάγκασε πολλές εταιρείες να επιλέγουν την εξωτερική…

Τεχνικές μηχανικής μάθησης για τη σχεδίαση και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η σχεδίαση και η κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων περιλαμβάνει μια σειρά πολύπλοκων και απαιτητικών λειτουργιών, για την υλοποίηση των οποίων…

Υλοποίηση συστήματος τύπου Google Home σε Raspberry Pi για την επίβλεψη και έλεγχο έξυπνων συσκευών

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση συγκεντρωτικής πλατφόρμας για την απομακρυσμένη επίβλεψη και έλεγχο επιλεγμένων σύγχρονων συσκευών που αποτελούν…

Εφαρμογές της τεχνολογίας VLC (Visible Light Communications) στον τομέα των έξυπνων κατοικιών (smart homes)

Επιβλέπων: Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Εκτός…

Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος σαρωτή μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ενσωματωμένων συστημάτων και ανάλυσης για εφαρμογές ασφάλειας υλικού (Hardware security)

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος σάρωσης υψηλής ακρίβειας και χαμηλού κόστους μέσω της χρήσης μικροβηματικών κινητήρων,…

Υλοποίηση ενσωματωμένου συστήματος προσομοίωσης και ανάγνωσης του διαύλου CAN για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση ενσωματωμένου συστήματος το οποίο θα επικοινωνεί μέσω του διαύλου CAN και της θύρας…

Υλοποίηση και μελέτη ολοκληρωμένου ΙοΤ συστήματος ελέγχου θερμοκηπίου για πολλαπλές καλλιέργειες

Επιβλέπων: Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΙοΤ κλειστού βρόγχου, χαμηλής κατανάλωσης και το οποίο θα λειτουργεί…

Ανάπτυξη μηχανισμών πολύ-πρακτόρων για την πολύ-παραγοντική βελτιστοποίηση υποδομών

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα αναπτυχθούν μηχανισμοί πολύ-πρακτόρων για την πολύ-παραγοντική βελτιστοποίηση υποδομών όπως δίκτυα δεδομένων και υπολογιστικά νέφη.…

Μηχανισμοί παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν, αξιολογηθούν και αναπτυχθούν μηχανισμοί για τη παρακολούθηση και διαχείριση συσκευών όπως υπολογιστές, μικρο-υπολογιστές…