Στρατηγική κατηγοριοποίησης των περιορισμών ενός προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Σε πολλές εφαρμογές η μοντελοποίηση ενός προβλήματος οδηγεί σε ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού με περιορισμούς. Η μέθοδος…

Μια μεθοδολογία επέκτασης του αλγορίθμου Simplex ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι σημαντικό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων σε πολλές εφαρμογές. Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για…

Τεχνική εντοπισμού πλεονάζοντων περιορισμών σε ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για την περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο. Με τον όρο προγραμματισμό εννοείται…

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Με την εισαγωγή των τεχνολογιών στην εκπαίδευση ένα από τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός…

Γραμμικός Προγραμματισμός. Εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ] Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για την περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο. Με τον όρο προγραμματισμό εννοείται…