Ακαδημία AWS Academy Cloud Foundations

Στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων υλοποιείται το πρόγραμμα Amazon Web Service (AWS) Αcademy που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να γνωρίσουν τις τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η Amazon και να αποκτήσουν επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες, αναγνωρισμένες σε παγκόσμιο επίπεδο.

https://aws.amazon.com/training/awsacademy

Επί του παρόντος, προσφέρεται το μάθημα “AWS Academy Cloud Foundations” το οποίο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των εννοιών των υπολογιστικών νεφών, των βασικών υπηρεσιών Amazon Web Service (AWS), της ασφάλειας, της αρχιτεκτονικής, της τιμολόγησης και των υπηρεσιών υποστήριξης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα για την προετοιμασία των φοιτητών για την απόκτηση της πιστοποίησης AWS Certified Cloud Practitioner.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας της Amazon, τόσο με τη μέθοδο της πλήρους αυτοδιδασκαλίας και τη μερική συμμετοχή εκπαιδευτή όσο και στο πλαίσιο σχετικού μαθήματος του Τμήματος.

Για την εγγραφή φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πλατφόρμα και τη συμμετοχή στο μάθημα “AWS Academy Cloud Foundations” με τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας, στείλτε email στον υπεύθυνο με τίτλο “AWS Academy – αυτοδιδασκαλία”. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος, p.kokkinos@uop.gr