Διοικητική οργάνωση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γουάλλες Μανόλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μάκκα Μαρία
Διοικητική Υπάλληλος
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Φωτάκης Θεόδωρος
Διοικητικός Υπάλληλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Παπαδάκος Γεώργιος
Διοικητικός Υπάλληλος