Σύμβουλος σπουδών

Στόχος του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να δημιουργήσει γέφυρα άμεσης αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Με τον τρόπο αυτό κάθε φοιτητής θα γνωρίζει από πού να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για κάθε θέμα που τον απασχολεί σχετικά με τις σπουδές του, τις προσωπικές του αξίες, τους στόχους και την εναρμόνισή τους τόσο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα. Επιπροσθέτως η αλληλεπίδραση με τους προπτυχιακούς φοιτητές και η πληροφόρηση που αντλούν στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν στο Πρόγραμμα Σπουδών και την εν γένει λειτουργία του Τμήματος και στην επίλυσή τους μέσω των αρμοδίων οργάνων.

Κανονισμός για το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (αναθεώρηση 22 Οκτωβρίου 2021)