[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στην εφαρμογή και λειτουργία ενός διαδικτυακού συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εγγύτητας Θέσης κινητών χρηστών σε εσωτερικό χώρο (επισκεπτών στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού). Για κάθε κινούμενο χρήστη, το σύστημα αποθηκεύει σε κατάλληλη Βάση Δεδομένων, γεωχωρικά και χρονικά δεδομένα, καλύπτοντας δύο κατηγορίες επισκεπτών (επώνυμοι / ανώνυμοι).
Τα δεδομένα που προκύπτουν από συγκεκριμένα σενάρια κίνησης, επεξεργάζονται και μορφοποιούνται κατάλληλα, για τη χρήση τους από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (πρόβλεψη / απόφαση θέσης) και αξιολογουνται ως προς σειρά παραμέτρων όπως προσανατολισμός, παρεμβολές σωμάτων επισκεπτών, ταχύτητα κίνησης, κ.ο.κ.