[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναδειχθούν κενά ασφαλείας σε προγράμματα c/c++ και θα αναλυθεί ένα από τα μεγαλύτερα κενά ασφαλειας (WannaCry/EternalBlue) σε windows 7.

Επιπλέον θα δημιουργηθεί πρόγραμμα  το οποιο θα εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας ώστε να μπορεί να εκτελεί απομακρυσμένα ένα πρόγραμμα (π.χ. το calc.exe) σαν system (ο χρηστης με τα περισσότερα δικαιώματα στα windows).

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας
  2. Κώδικας του προγράμματος