[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση συστήματος το οποίο (α) θα εντοπίζει έγκαιρα την πρόκληση πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο, (β) θα ενεργοποιεί τους κατάλληλους συναγερμούς και θα στέλνει σχετικές ειδοποιήσεις στον ιδιοκτήτη και σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυροσβεστική) και (γ) θα προχωρά σε απόπειρα κατάσβεσης. Η υλοποίηση του συστήματος θα βασιστεί σε πλακέτα με μικροελεγκτή (ενδεικτικά, Arduino).

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα για τη συνδεσμολογία του συστήματος
  2. Κώδικας για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή
  3. Υλοποίηση του συστήματος
  4. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης