[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η σχεδίαση και η κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων περιλαμβάνει μια σειρά πολύπλοκων και απαιτητικών λειτουργιών, για την υλοποίηση των οποίων έχουν από πολύ νωρίς χρησιμοποιηθεί τεχνικές EDA (electronic design automation). Στις τεχνικές αυτές, τελευταία, σημαντικό ρόλο τείνουν να παίξουν διάφορες τεχνικές μηχανικής μάθησης όπως τα νευρωνικά δίκτυα, διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης κ.λπ. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση και η παρουσίαση των κυριότερων από τις πιο πάνω τεχνικές.

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας